HomeAbout us#42#-@#2%8H!%9I2'4*14H-@#2     บริษัท จีจีเอ็ม จำกัด ภายใต้เครื่องหมายการค้า GlobalGROUP เรามุ่งเน้นปฏิบัติงานเพื่อปราศจากการโต้แย้ง และ เพื่อเป็นที่ยอมรับจากกลุ่มรับผู้บริการ
 
เราดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบงานบริการ การพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการตรวจประเมิน ตรวจติดตามระบบงานคุณภาพ ซึ่งให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติจากสถาบันรับรอง UKAS (ประเทศอังกฤษ)
   
เราสร้างความไว้วางใจ ด้วยความซื่อสัตย์จากการให้ความสำคัญในการเก็บรักษาความลับขององค์กรลูกค้า
   
เราสร้างความเชื่อมั่น ด้วยทีมงานที่พร้อมให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าทุกภาคส่วน เพื่อตอบสนองความต้องการและยินดีรับข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาปรับปรุงองค์กรของเรา อย่างต่อเนื่อง